MENU
Aula_close Layer 1

Om børnehuset

Højmarksvej er en kommunal børnehave med ca. 80 børn i alderen 0 – 6 år fordelt på 5 aldersopdelte børnegrupper.

Børnehuset er et af de 5 børnehuse i Områdeinstitution Grønnemose.

Præsentation af børnehuset

NATURLIGVIS i Børnehuset Højmarksvej

Vi vil kendes på, at vi er rummelige, nærværende, og kan skabe de bedste forudsætninger for børns livsduelighed i pagt med kultur og natur.

Kontakt

Børnehusleder Nana N. Skjærlund
Telefon 39 67 10 37

Års- og læreplan

Det er en ny digital og dynamisk version, som redigeres løbende i de to år, hvor den er gældende. Du vil til enhver tid kunne se den aktuelle plan via linket herunder.

Tilsyn

Det strukturerede pædagogiske tilsyn med børnehusene i Gladsaxe, afholdes hvert andet år. Tilsynene er dialog- og udviklingsbaserede og har fokus på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Brugertilfredshedsundersøgelse Børnehuset Højmarksvej, 2021

Brugertilfredshedsundersøgelse Højmarksvej, 2021

Handleplan Forældre-tilfredshedsundersøgelse Højmarksvej

Handleplan Forældre-tilfredshedsundersøgelse Højmarksvej